Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Książęcej 1a w Wałbrzychu

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Książęcej 1a‚ w Wałbrzychu
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie remontu w w/w nieruchomości :

Rewitalizacja budynku mieszkalnego : remont pokrycia dachu, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O.

ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58- 300 Wałbrzych do 30-09-2019r
– na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.

Prosimy o składanie oferty na wykonanie prac w/g załączonego przedmiaru robót.

Planowany termin realizacji inwestycji : sierpień – wrzesień 2020 r.

Kontakt. telefoniczny : DOMMED SP. Z O.O.

074 8422524, tel/fax 074 8434224