Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu

Zarządca nieruchomości DOMMED SP. Z O.O. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu. Planowany termin realizacji zadania: od III/2022r do XII/2022 W załączniku: przedmiar robót oraz projekt budowlany wykonany przez Pana Piotra Rajcę.   W ofercie należy bezwzględnie wycenić usunięcie oraz utylizację gruzu.   Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O. ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58 – 300 Wałbrzych do dnia … Czytaj więcej