Krótka charakterystyka firmy.

DOMMED” – Spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała w styczniu 2005 r. w celu efektywnego zarządzania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
NIP 886-27-85-434 REGON 891552181 KRS 0000223974.

Osoby zatrudnione w firmie posiadają licencje zawodową uprawniającą do zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnią praktykę.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Naszą dewizą jest profesjonalizm, rzetelność oraz uczciwość.

Zatrudnieni pracownicy:
 
Bożena Jaworska-Bodziony – Prezes Zarządu
(licencjonowany zarządca nieruchomości  nr licencji 3313)

LicencjaAnna Górka-Bodziony –  księgowa

Izabela Olejnik – specjalista ds. administracyjno-rozliczeniowych

Juliusz Majewski – Inspektor Nadzoru – uprawnienia kierownika budowy i robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 410/Ww/74  Członek Okręgowej Izby Budownictwa  nr DOS /BO/0110/07

Współpracujemy z wieloma firmami remontowo-budowlanymi oraz wykonującymi usługi porządkowe:

  • Usługi ogólnobudowlane Wojciech Mordak Dziećmorowice
  • Janusz Figzał – Usługi instalacyjne i gazowe
  • PPHU Janpol – Ślusarstwo i kowalstwo artystyczne – Waldemar Janczyk
  • BR Produkcja i montaż drzwi i okien
  • Zbigniew Kowalski – Usługi ogólnobudowlane Kamienna Góra
  • Vicotel
  • AER
  • Miotełka
  • itp.