Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w budynku przy ul. Zacisze 1 w Szczawnie Zdroju

Zarządca nieruchomości DOMMED SP. Z O.O. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych
z odwodnieniem ścian fundamentowych w budynku Zacisze 1 w Szczawnie Zdroju .

Planowany termin realizacji zadania : czerwiec – lipiec 2018r.

W załączniku :

– przedmiar robót wykonany przez inż. Marka Drozdowicza

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O.
ul. Juliusza Słowackiego 12/ 4, 58- 300 Wałbrzych

do dnia 31 grudnia 2018r do godziny 15:00 – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta..

Biuro czynne :

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 we wtorki od 7:00 do 17: 00

Kontakt. telefoniczny : 74 842 25 24, tel/fax 74 843 42 24

Prosimy o składanie oferty na wykonanie prac w/g załączonego przedmiaru robót.

Z poważaniem

Zarządca nieruchomości

POBIERZ OFERTĘ (PDF)