Oferta na wykonanie robót budowlanych – remont ogrodzenia – Ludowa 55 w Wałbrzychu

Zarządca nieruchomości DOMMED SP. Z O.O. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia na terenie nieruchomości Ludowa 55 w Wałbrzychu

Planowany termin realizacji zadania : VIII / X 2021

W załączniku :

– przedmiar robót wykonany przez Pana Juliusza Majewskiego.

Ludowa 55 murek PRD

 

Ofertę prosimy złożyć w biurze zarządcy nieruchomości

DOMMED SP. Z O.O. ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58 – 300 Wałbrzych lub drogą e-mailową na adres dommed@vp.pl

 

Z poważaniem:

Zarządca nieruchomości .

Bożena Jaworska- Bodziony