Informacje w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Można złożyć ją we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub wysłać ją pocztą, a także wypełnić przez internet na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl . Jeżeli Twoje mieszkanie posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

Jeżeli budynek wyposażony jest w kotłownię lokalną obsługiwaną przez zarządcę  – deklarację za wszystkich mieszkańców składa zarządca, natomiast jeżeli lokale posiadają indywidualne źródła ciepła  – obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na  właścicielach lokali.

Poniżej wszystkie potrzebne informacje w tej sprawie i  deklaracje.

ULOTKA CEEB OD 1 LIPCA

Informacja dla właścicieli i zarządcy w sprawie deklaracji do CEEB

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06

deklaracja-A-30.06.2021 (1)

deklaracja-B-30.06.2021 (1)