Zaproszenie do składania ofert na remont elewacji ściany tylnej w budynku Kossaka 5

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Kossaka 5 w Wałbrzychu zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie remontu ściany tylnej elewacji  budynku wraz z  dociepleniem jej styropianem .

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O.

ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58- 300 Wałbrzych do 30-04-2018r – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego oferta dotyczy.

Prosimy o składanie oferty na wykonanie prac w/g załączonego przedmiaru robót.

Planowany termin realizacji inwestycji : maj — do  październik 2018. 

Kontakt. telefoniczny  w sprawie remontu : DOMMED SP. Z O.O.

74 8422524, tel/fax 74 8434224

Biuro firmy Dommed  czynne:

od poniedzialku do piątku w godzinach od 7:00 do 15 :00

we wtorki od 7:00 do 17: 00

 

POBIERZ PRZEDMIAR