Zaproszenie do składania ofert : Kossaka 5 w Wałbrzychu – remont elewacji

Zarządca nieruchomości DOMMED Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji w budynku przy ul. Juliusza Kossaka 5 w Wałbrzychu.
Planowany termin realizacji zadania : lipiec-sierpień 2020 rok, lecz istnieje możliwość ustalenia dogodnego terminu prac z wykonawcą, również na rok 2021.

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy Dommed Sp. z o.o., ul. J.Słowackiego 12/4, 58-300 Wałbrzych do dnia 30-04-2020 – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania którego dotyczy.

 

W załączeniu przedmiar prac :Kossaka 5 – PRZEDMIAR – 2019

Z UWAGI NA BRAK ZGŁOSZEŃ OFERENTÓW, PRZEDŁUŻAMY CZAS NA SKŁADANIE OFERT DO KOŃCA SIERPNIA 2020