Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów oraz interesantów w firmie Dommed

Komunikat

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów oraz interesantów w firmie Dommed

(obowiązuje od 26-10-2020r do odwołania).

Szanowni Państwo,
W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( covid 19) podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 ( covid 19).

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników firmy Dommed Spółka z o. o. zastosowaliśmy czasowo organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • zaleca się kontakt z naszym biurem   z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba , z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyjątkiem w stosunku do:
  osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się.

Pracownicy firmy Dommed Sp. z o. o w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać maseczką lub przyłbicą , usta i nos. Powyższy obowiązek dotyczy również interesanta oraz klienta.

 • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w naszym biurze.

Do Państwa dyspozycji pozostają w godzinach pracy biura adresy i numery ogólne :
tel. 74 842 25 24, 74 843 42 24 , 513 186 296

adres: ul. Słowackiego 12/4,58-300 Wałbrzych

email . dommed@vp.pl