Oferta
PDF Drukuj Email

Zakres świadczonych usług:

 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • zawieranie umów na dostawę wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywóz nieczystości, itp.
 • rozliczanie wszelkich kosztów (zaliczka na utrzymanie nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy, woda, ścieki, c.o, nieczystości stałe, itp.)
 • prognozowanie (kalkulowanie) zaliczek na utrzymanie nieruchomości, itp.
 • windykacja należności,
 • prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych oraz formalno-prawnych,
 • zlecanie okresowych przegladów technicznych zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa budowlanego,
 • prowadzenie ksiażki obiektu,
 • prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie spraw eksploatacyjnych i technicznych,
 • reprezentacja wspólnot mieszkaniowych we wszystkich instytucjach i urzędach (ubezpieczenia nieruchomości, załatwianie wszelkich formalności kredytowych w bankach, itp.)
 • nadzór techniczny,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd oraz Właścicieli nieruchomości.

 

Współpracujemy z wieloma firmami utrzymującymi czystość na terenie zarządzanych przez nas nieruchomości oraz firmami świadczącym usługi (elektryczne, gazowe, kominiarskie, wodno-kanalizacyjne, budowlane, prawne).

W celu efektywnego wykorzystania środków wspólnoty oraz zminimalizowania kosztów nieruchomości wspólnej, wykonawcy robót remontowych oraz innych prac wybierani są przez nas w drodze negocjacji cen, a w przypadku gdy jest to konieczne stosuje sie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wybór firmy współpracującej ze Wspólnotą zawsze zależy jednak od woli właścicieli lokali zlokalizowanych w danej nieruchomości.


Zapewniamy:

 • konkurencyjne ceny,
 • miłą i fachową obsługę,
 • dobry kontakt z wlaścicielami nieruchomości oraz Zarządem Wspólnoty.