zaproszenie do składania oferty na remont budynku przy ulicy Głównej 17 w Czarnym Borze
PDF Drukuj Email

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości  Głównej 17 w Czarnym Borze  
zwracamy się z prośbą o składanie ofert na wykonanie remontu w w/w nieruchomości :

- remont pokrycia dachowego, papowego,

- remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych,

- wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej, 

Oferty w zabezpieczonych kopertach w/g załączonego przedmiaru prac należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O.

ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58 - 300 Wałbrzych do 31-07- 2018r na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.


Prosimy o składanie oferty na wykonanie w/w prac w/g załączonego przedmiaru robót.

Planowany termin realizacji inwestycji : maj - czerwiec 2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa podejmie decyzje w sprawie wyboru Wykonawcy

na podstawie zaproponowanej ceny za usługę oraz złożonych referencji.

Kontakt. telefoniczny : DOMMED SP. Z O.O.

074 842 25 24, tel/fax 074 843 42 24