zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w budynku przy ul. Reja 5 w Wałbrzychu
PDF Drukuj Email

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Mikołaja Reja 5 w Wałbrzychu
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie remontu w w/w nieruchomości :

- remont pokrycia dachu, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy DOMMED SP. Z O.O.

 

ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58- 300 Wałbrzych do 15-05-2017r - na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.

Prosimy o składanie oferty na wykonanie prac w/g załączonego przedmiaru robót.

Planowany termin realizacji inwestycji : lipiec - wrzesień 2017 r.

Kontakt. telefoniczny : DOMMED SP. Z O.O.

074 842 25 24, tel/fax 074 843 42 24

 

 

Informujemy,  że w dniu 30-05-2017r odbyło się spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mikołaja Reja 5 w Wałbrzychu w celu wyboru wykonawcy prac dot. remontu dachu w budynku.

Wpłynęło trzy oferty :

PRO- MAK LTD - P.Makarczyk cena 59 770,69 zł

SAJ- BUD Sz. Beszterecha - cena 54 195, 57 zł

ASGOL A. Skowera cena 49 973,39 zł

Wspólnota postanowiła zawrzeć umowę z firmą ASGOL.

                                                                                         Zarządca nieruchomości.